dimarts, 19 de febrer del 2019

del 1 al 10 de març serà la SETMANA DE LA FAMÍLIA

Setmana de la Família

Les Delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis catalanes han organitzat la Setmana de la Família, que se celebra de 1 al 10 de març, amb el lema, "la família, bressol i referència de la nova humanitat", amb l'objectiu de potenciar la família com a bé de construcció social.
Perquè la família, és el lloc on l'amor de Jesús, de l'Home Nou, on la humanitat renovada descobreix la joia de viure en pau i estimació, com ho va voler posar en relleu el Sant Pare a la darrera Trobada Mundial de les Famílies celebrada a Dublín i amb la seva exhortació "La joia de l'amor".

La Delegació de Família i Vida del Bisbat d'Urgell us proposa que en feu reflexió i pregària durant la setmana, ja sigui en el grup de catequesi, en el grup de vida creixent, amb aquells que venen a formar-se a aprendre o a fer voluntariat, amb el res del rosari; que en feu esment i record a les dues celebracions dominicals i a les vespertines, fent-ne partícips alguna família de les vostres parròquies, amb un signe, encenen una candela, aportant una fotografia...i pregant amb alguna de les pregàries que la delegació ofereix.
Si s’escau, en la Missa Familiar de la Parròquia també hi podeu afegir les pregàries específiques, i que els nois i noies en siguin protagonistes.
Amb la seva decisió d’estimar-se, les famílies entren en el somni de Déu i des d’ell confirmen als joves que viure en l’amor és possible.
Aquesta setmana de la família ens convida a renovar l’amor familiar que es fa força pels joves, companyia pels grans i esperança per la humanitat.
A continuació oferim una sèrie de pregàries amb les que demanar tot allò que Déu vol donar a les famílies. Podeu incorporar algunes d’elles a les pregàries dels fidels.
 
Dia 1 de març
Preguem perquè en el sí de les famílies tots els seus membres trobin l’ajut que necessiten tant material com espiritual. Que siguin lloc de transmissió de la fe en Jesucrist, de fraternitat i de convivència en l’amor i la pau. Preguem perquè els pares de família ajudin els fills a créixer i a discernir la veritable llibertat i que els acompanyin en la recerca de la seva vocació.
 
Dia 2 de març
Preguem perquè en la convivència familiar no hi manqui mai les virtuts de la tendresa, la misericòrdia i el perdó. Preguem perquè la família sigui lloc de pregària, de lectura de la Paraula de Déu i de comunió eucarística per a créixer en el veritable amor. Preguem perquè els cristians, fidels als ensenyaments de Crist, sapiguem mirar i participar de les realitats diverses que afecten les famílies: les seves joies, esperances i dificultats.
 
Dia 3 de març
DIUMENGE VIII de temps de durant l’any
Preguem, germans, per totes les famílies del món, que l’amor de Déu que les anima les protegeixi de tot mal, les sostingui en l’estimació mútua i les acompanyi en les seves decisions fent-se joia i esperança.
1.- Pel Papa Francesc, que la seva paraula de Pastor, a través de les famílies i la vida dels cristians ajudi a tot el món a descobrir l’anunci joiós de l’Evangeli.
2.- Per les famílies; que no es tanquin sobre sí mateixes; que no es creguin autosuficients; que les discrepàncies es resolguin des del diàleg, la comprensió i que sàpiguen ajudar-se les unes a les altres, en la construcció d’una comunitat de vida i de fe.
3.- Pels fills de famílies cristianes que han perdut la fe; que els seus pares tinguin l’esperança que el seu testimoni algun dia fructificarà.
4.- Per les mares que estan esperant un fill; que es preparin degudament per a la gran tasca que les espera; per aquelles que n’esperen un i no és desitjat; que tots sapiguem acollir, servir i estimar la vida.
5.- Pels matrimonis que degut a les tensions i discrepàncies estan properes a trencar la vida de família; que sàpiguen superar les dificultats des de la comprensió, el diàleg i el mutu perdó.
6.- Per tots els nostres familiars difunts; que participin de la família dels fills de Déu i que gaudeixen del cel.
 
Dia 4 de març
Preguem per totes les institucions que es dediquen a la família: que ho facin amb autèntic sentit de servei. Que ofereixin el suport jurídic i moral a favor de la seva estabilitat i unitat. Preguem perquè les famílies no defalleixin per causa d’ideologies i propaganda contràries a la vida, des de la seva concepció fins a la mort, i facin del compromís matrimonial un lloc de donació irrevocable. Preguem pels polítics: que en les seves decisions no oblidin cercar el bé de les persones, del matrimoni i de la família.
 
Dia 5 de març
Preguem per tots els que han patit la separació o el divorci i ara viuen sols o en una nova unió. Que Déu els infongui llum per fer el bé i que estiguin al servei de la comunitat en la que viuen i treballen. Preguem pels batejats no practicants que volen casar-se en l’Església, que en el seu camí de preparació al matrimoni descobreixin el valor del matrimoni cristià i que Déu els fa reflex sagramental de la seva estimació.
 
Dia 6 de març
Preguem per tots els que han patit la separació o el divorci i ara viuen sols o en una nova unió. Que Déu els infongui llum per fer el bé i que estiguin al servei de la comunitat en la que viuen i treballen. Preguem per les famílies que veuen pertorbada la seva estabilitat a causa de l’atur, la manca de recursos econòmics, la influència de l’ambient social o la violència estructural i les guerres.
 
Dia 7 de març
Preguem perquè l’amor faci superar les enveges en les famílies. Que tothom sàpiga alegrar-se pel bé dels altres i evitar centrar-se en el propi jo. Que tothom sàpiga acceptar els dons diferents de les persones i reconèixer els diversos camins de la vida. Preguem perquè en la convivència humana s’eviti tota altivesa i arrogància o esig de manifestar-se superior a l’altre amb una actitud agressiva. Que tothom sàpiga situar-se en el lloc dels altres amb humilitat i senzillesa.
 
Dia 8 de març
Preguem per les dones, perquè la igualtat en dignitat i en drets sigui respectada en totes les societats i cultures. Preguem pels promesos que es preparen per a rebre el sagrament del matrimoni: que s’entusiasmin per la proposta de viure un amor com a do gratuït que reverteixi en un bé per a la societat i per a l’Església. Preguem perquè l’amor tingui sempre les portes obertes al perdó. Que porti a la comprensió de les limitacions humanes i s’obri a la tolerància i a la reconciliació.
 
Dia 9 de març
Preguem per les persones que es troben en presó i pels seus familiars i amics. Que l’acompanyament i la estimació no els manqui en la seva situació de privació de llibertat.
Preguem per les dones que condicionades per les circumstàncies, abandonades o coaccionades, s’han vist portades a avortar. Que la misericòrdia i el perdó incondicional de Déu les ajudi a descobrir l’amor que restitueix la vida perduda i guareix totes les ferides.
 
Dia 10 de març
DIUMENGE I QUARESMA
Preguem, germans, per totes les famílies del món, que l’amor de Déu que les anima les protegeixi de tot mal, les sostingui en l’estimació mútua i les acompanyi en les seves decisions fent-se joia i esperança.
1-Preguem per les totes les famílies; que Déu les ajudi a estimar-se cada dia més, els doni fortalesa davant les dificultats, i obri el seu cor vers tots els qui pateixen.
2-Preguem pels matrimonis que per causa de les tensions i discrepàncies, corren el risc de trencar-se; que no els manqui la fortalesa, l’estimació i la bona voluntat per refer la vida familiar.
3-Per tots els que pateixen problemes d’infertilitat o esterilitat, per a que trobin solucions mèdiques i acompanyament al seu desig de fecunditat.
4-Per tots els que acompanyen fills amb problemes físics o mentals, malformacions o deficiències congènites o adquirides, que des d’ara trobin recolzament institucional i solució al futur dels seus fills.
5-Preguem per tots els que han patit la separació o el divorci i ara viuen sols o en una nova unió. Que Déu els infongui llum per fer el bé i que estiguin al servei de la comunitat en la que viuen i treballen.
6-Preguem per les famílies que veuen pertorbada la seva estabilitat a causa de l’atur, la manca de recursos econòmics, la influència de l’ambient social o la violència estructural i les guerres.
7-Preguem perquè el ritme de la vida actual, l’estrès, l’organització social i laboral, no posin en perill la riquesa i la fortalesa de la vida familiar.
8-Preguem pels membres de les famílies: que la seva espontaneïtat i les seves capacitats no creïn situacions de sospita, de fugida de compromisos o de tancament en la pròpia comoditat i en l’arrogància.
9-Preguem perquè les parròquies siguin una comunitat de famílies: que les sàpiguen acollir, potenciar i ajudar en la vivència dels seus valors, en les seves necessitats materials i espirituals i en la vivència de la fe.
 
Pregària de la Família
Déu, Pare nostre,
Som germans i germanes en Jesús, el vostre Fill,
Una família, en l’esperit del vostre amor.
Beneïu-nos amb l’alegria de l’amor.
Feu-nos pacients i bondadosos,
Amables i generosos,
Acollidors d’aquells qui tenen necessitat.
Ajudeu-nos a viure el vostre però i la vostra pau.
Protegiu totes les famílies amb la vostra cura amorosa,
Especialment a aquells pels quals ara us demanem:
(fem una pausa i recordem els membres de la família
i a d’altres persones pel seu nom)
Incrementeu la nostra fe,
Enfortiu la nostra esperança,
Feu que siguem sempre agraïts
pel regal de la vida que compartim.
Us ho demanem, per Crist Senyor Nostre, Amen.

divendres, 1 de febrer del 2019

FESTA DE LA CANDELERA A OBEIX

Celebració de la Candelera a tota la diòcesi! Dissabte 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor, se celebra la Jornada de la Vida Consagrada, i es fa la benedicció de les candeles.
Aquesta és la festa de la trobada del Senyor amb el seu poble i els salms 23 i 46 ressonen avui en plenitud de significat.... teniu cita a la vostra parròquia!
Recordem avui les paraules de Mn. Jacint Verdaguer en parlar de Crist: "Els seus braços són canelobres d'or que sostenen la LLum del món"