dimarts, 27 de març de 2018

Dilluns sant MISSA CRISMAL A LA CATEDRAL DE LA SEU D’URGELL

Mn. Josep com a diaca del bisbat ha participat dilluns sant a la Missa que cada any reuneix a tots els preveres i diaques del bisbat.