dilluns, 10 de desembre del 2018

XXXIII Encuentro Nacional del Diaconado permanente a Toledo. Han participat Mn. Josep Montoya, diaca permanent i la seva esposa Conxita Salvadó.

La trobada anual de diaques permanents convocada per la Conferència Episcopal Espanyola aquest any han tingut lloc a Toledo. 


Han estat  dirigides  per el  president del Comité, Excm. Sr. D. Francisco Cerro, bisbe de Còria-Càceres, acompanyat per Excm. Sr. D. Braulio Rofriguez, bisbe de Toledo, El bisbe auxiliar de Pamplona Sr. D. Juan Antonio Aznàrez i també el secretari del comitè D. Juan Carlos Mateos. 
Les jornades consisteixen en diverses ponències de formació. Es presenten també diferents testimonis de servei diaconal, taules rodones on es parlen dels temes  que preocupen del nostre ministeri i de l’Església actual i es fa la presentació d’algun llibre. Una de les jornades es dedica a la visita de la ciutat on és convocada la trobada i es participa en una vigília i  en la Missa solemne de la Inmaculada amb el bisbe de la diòcesis i tots els seus fidels.
Les ponències d’aquest any han resultat molt interessants: “La doble sacramentalitat del diaconat permanent”, “Conciliació entre la vida diaconal I familiar” I “Presentació del organigrama de Pastoral familiar de Toledo”. 
Han participat des de Catalunya diversos diaques de Barcelona, Lleida, Sant Feliu, Solsona, Tortosa i del nostre bisbat, Mn. Josep Montoya, amb la seva esposa Conxita Salvadó.